Services | شرکت نیکو دریادلان کیش

خدمات

چه خدماتی توسط شرکت نیکو دریادلان کیش ارائه می گردد 

شرخ خدمات :

 

  • نیروی انسانی

ارایه نیروی انسانی فنی و متخصص جهت همکاری در پروژه های مختلف

 

  • خدمات بازرسی

ارایه سرویس بازرسی فنی از ابزار آلات تخصصی در صنعت نفت و گاز

 

  • خدمات ژیروسکوپی

ارایه سرویس ژایرو جهت حفر چاه های نفت و گاز توسط شرکت  دی اس آینترناشیونال 

خدمات اصلی

چکیده مطلب در مورد خدمات