درباره ما | شرکت نیکو دریادلان کیش

درباره ما

 

اخبار شرکت

21 ژوئن

شرکت نیکو دریا دلان کیش در سال 2011 در منطقه آزاد جزیره کیش با هدف ارائه خدمات در صنعت نفت و گاز و تحت مدیریت جناب آقای الیاس نجفی و حمایت تیم متخصص و حرفه ای  ایشان به ثبت رسید.

دامنه خدمات این شرکت در صنعت نفت و گاز در حیطه بازرسی فني، نیروی انسانی، ژیروسکوپی (بعنوان نماینده شرکت DSI) و نیز برخی ابزار حفاری استیجاری گسترده شده است.