گواهینامه های بین المللی ISO | شرکت نیکو دریادلان کیش

اخبار

گواهینامه های بین المللی ISO

گواهینامه های بین المللی ISO

گواهینامه های بین المللی ISO

تیم نیکو دریا دلان کیش در تاريخ June 10 سال 2014 میلادی گواهینامه های ذیل را دريافت كرد:

  • ایزو 9001:2008 برای سیستم مدیریت کیفیت
  • ایزو 14001:2004 برای سیستم مدیریت محیط زيست
  • OHSAS 18001:2007 استاندارد بریتانیا برای امنیت و سلامت کاری و HSE-ME